Как се прави игра на Javascript?

На 26.02. в Гнездото Coworking се проведе презентационна лекция на тема “Как се прави игра на Javascript?”.
Присъстващите успяха да видят всяка стъпка за създаването на една мини игра и да вникнат в същината на процеса и инструментите. Всеки имаше възможност да зададе въпросите си на лектора Георги Пеков.
Георги има близо 10 години опит като Full Stack Developer. Той владее отлично MySQl, PHP, JAVA, C#, Javascript, AngularJS, ReactJs и др. В момента е Tech lead в Digitoll Smart Infrastructure.

Закуска в Гнездото
Menu